Logo SPZPOZ

Terapia uzależnień

Specjaliści udzielający pomocy w zakresie uzależnień w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 2:

Emilia Świętczak – psycholog, terapeuta uzależnień

  • poniedziałek: 8.00 – 15.00
  • Ustalenie wizyty pod numerem telefonu: 723 913 737.

Kamila Szymczyk – certyfikowany specjalista terapii uzależnień

  • poniedziałek: 15.30 – 19.00
  • Ustalenie wizyty pod numerem telefonu: 509 811 630.

Kamila Gałęska – certyfikowany specjalista terapii uzależnień

  • wtorek: 8.00 – 15.00
  • piątek: 8.00 – 16.00
  • Ustalenie wizyty pod numerem telefonu:  509 112 454  

Monika Szymczak – psycholog, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji

  • czwartek: 08.00 – 14.00
  • Ustalenie wizyty  pod numerem telefonu: 726 028 388

Zadanie publiczne w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2023

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli realizuje w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2023 zadanie publiczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Realizacja zadania obejmuje zwiększenie dostępności terapeutycznej oraz działania  interwencyjno – zapobiegawcze skierowane do osób uzależnionych  od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Adresatami działań jest młodzież i osoby dorosłe wymagające ww. pomocy, mieszkańcy miasta Zduńska Wola.

Personel  realizujący zadania w zakresie pomocy terapeutycznej zapewnia dostępność do świadczeń od poniedziałku do piątku, zarówno w godzinach dopołudniowych, jak i popołudniowych.

Głównym celem działań podejmowanych przez osoby realizujące zadanie w zakresie  pomocy terapeutycznej w SPZPOZ jest udzielanie profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych i ich rodzinom, a także udzielanie świadczeń w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, promowanie zdrowia poprzez działalność profilaktyczną zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, osób uzależnionych i ich rodzin.

Personel współpracuje w rozwiązywaniu problemów uzależnień z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli, ośrodkami lecznictwa odwykowego, pedagogami szkolnymi, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Zduńskiej Woli oraz funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

Skip to content