SPZPOZ Zduńska Wola
ul. Szadkowska 2
98-220 Zduńska WolaGabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej znajdują się w szkołach na terenie Miasta i Gminy Zduńska Wola.

Zakres opieki medycznej nad dziećmi i młodzieżą określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.08.2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Świadczenia pielęgniarki szkolnej obejmują:
  1. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;
  2. kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;
  3. czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;
  4. sprawowanie, odpowiednio do typu szkoły, czynnej opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością;
  5. udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów oraz zatruć;
  6. doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;
  7. prowadzenie u uczniów szkół podstawowych znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi;
  8. udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.