SPZPOZ Zduńska Wola
ul. Szadkowska 2
98-220 Zduńska Wola
BEZPŁATNE BADANIA USG PIERSI


Zapraszamy na
BEZPŁATNE BADANIA USG PIERSI

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 2 wykonuje bezpłatne profilaktyczne badania z zakresu wczesnego wykrywania raka piersi. Serdecznie zapraszamy mieszkanki Miasta Zduńska Wola do zapisów. Na realizację Programu profilaktycznych badań USG została przekazana z budżetu Miasta Zduńska Wola kwota 150 000 zł.
Bliższe informacje na temat terminów można uzyskać w rejestracji przychodni lub pod numerem telefonu:
43 – 824 - 88 -88.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z badań.
NIE RYZYKUJ PRZYJDŹ I ZBADAJ SIĘ!

Data: 26.09.2018Bezpłatne badania Pracowników zakładów pacy pod kątem wykrycia wirusa HCV


Uprzejmie informujemy, że Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ( dalej SPZPOZ) Jest jednostką realizującą program BEZPŁATNYCH BADAŃ PRACOWNIKÓW ZAKŁADÓW PRACY POD KĄTEM WYKRYCIA WIRUSA HCV.

Program „Test na HCV – pierwszy krok do zdrowia” jest ogólnopolskim programem badań przesiewowych i ma na celu podniesienie wiedzy w zakresie HCV i Wirusowego Zapalenia Wątroby typu C (WZW) oraz zwiększenie wykrywalności wirusa wśród społeczeństwa a w dłuższej perspektywie, zmniejszenie jego występowania. Program badań przesiewowych trwa już od 2 lat i pozwolił przebadać ponad 100 000 Polaków. Powstał przy współpracy z środowiskiem pacjenckim i pod patronatem Polskiej Grupy Ekspertów HCV., Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.
Badania , tj. testy realizowane są w przychodniach należących do SPZPOZ, czyli:
1. Przychodnia ul. Szadkowska 2 w Zduńskiej Woli
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 17:30
2. Przychodnia ul. Srebrna 11 w Zduńskiej Woli
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 17:30
3. Ośrodek Zdrowia w Annopolu Starym, Annopole Stare 5
w godzinach pracy Ośrodka Zdrowia

Badania przeprowadzone będą w okresie wrzesień – październik 2018 r.

Badanie polega na przeprowadzeniu testu na obecność przeciwciał HCV. Test trwa ok. 5 min i polega na zbadaniu krwi poprzez test jednorazowy. Testowanie na obecność przeciwciał anty- HCV nie wymaga od pacjenta szczególnego przygotowania. Badanie zaleca się u wszystkich osób, które miały kiedykolwiek przeprowadzane zabiegi medyczne lub niemedyczne z przerwaniem ciągłości tkanek (np. iniekcje, zabiegi diagnostyczne i operacyjne, tatuaże, wizyty u kosmetyczki).
Badania mają charakter anonimowy. SPZPOZ nie pozyskuje żadnych danych osobowych pacjentów, jedynie zbiera informację w jakim zakładzie pracy pacjent pracuje. W razie pozytywnego wyniku pacjent otrzymuje zaświadczenie o wykonanym teście wraz z informacją o konieczności skontaktowania się z Kliniką Chorób Zakaźnych w Łodzi. Serdecznie zachęcamy do wykonania badań.
Ani Firma ani pracownik nie ponosi żadnych kosztów.
HCV_plakat

Data: 12.09.2018Ochronne Szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Zduńska Wola


Uprzejmie informujemy, że w ramach konkursu ofert ogłoszonego przez Urząd Miasta Zduńska Wola Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli został wybrany do realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki chorób pn. „Ochronne Szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Zduńska Wola”.

Otrzymana dotacja: 20 000,00 zł

Szczepieniem zostanie objętych 300 osób z terenu Miasta Zduńska Wola. Szczepienia poprzedzone będą wizytą lekarską, na którą pacjenci mogą rejestrować się od dnia 17.09.2018 r.

Szczepienia realizowane będą przez dwie Przychodnie należące do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli, tj.

Przychodnia ul. Szadkowska 2 w Zduńskiej Woli, tel. 43 823 24 92

Przychodnia ul. Srebrna 11 w Zduńskiej Woli, tel. 43 823 27 44.


Serdecznie zapraszamy

Plakat-grypa 2018

Data: 12.09.2018