SPZPOZ Zduńska Wola
ul. Szadkowska 2
98-220 Zduńska WolaII OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY URZĄDZENIA LABORATORYJNEGO
Data: 19.10.2021


Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  w  Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 2, 98 – 220 Zduńska Wola informuje, że posiada do sprzedaży następujący składnik majątku ruchomego:OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY URZĄDZENIA LABORATORYJNEGO
Data: 24.09.2021


Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  w  Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 2, 98 – 220 Zduńska Wola informuje, że posiada do sprzedaży następujący składnik majątku ruchomego:

 SPZPOZ/ZP/3/2020
Data: 30.12.2020


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli na 2021 rok

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertySPZPOZ/ZP/3/2020
Data: 22.12.2020


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli na 2021 rok

Informacja z otwarcia ofertSPZPOZ/ZP/3/2020
Data: 11.12.2020


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli na 2021 rokSPZPOZ/ZP/2/2020
Data: 27.03.2020


Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego oraz aranżacji wnętrz dotyczącego przebudowy pomieszczeń na parterze w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szadkowska 2SPZPOZ/ZP/2/2020
Data: 17.03.2020


Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego oraz aranżacji wnętrz dotyczącego przebudowy pomieszczeń na parterze w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szadkowska 2SPZPOZ/ZP/1/2020
Data: 04.03.2020


Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego oraz aranżacji wnętrz dotyczącego przebudowy pomieszczeń na piętrze w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szadkowska 2SPZPOZ/ZP/6/2019
Data: 18.12.2019


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli na rok 2020SPZPOZ/ZP/5/2019
Data: 16.12.2019


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli na lata 2020 i 2021SPZPOZ/ZP/5/2019
Data: 05.12.2019


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli na lata 2020 i 2021SPZPOZ/ZP/4/2019
Data: 04.12.2019


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli na lata 2020 i 2021

 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniaSPZPOZ/ZP/4/2019
Data: 25.11.2019


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli na lata 2020 i 2021SPZPOZ/ZP/4/2018
Data: 28.12.2018


 Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2018SPZPOZ/ZP/4/2018
Data: 24.12.2018


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

Informacja z otwarcia ofert

 SPZPOZ/ZP/4/2018
Data: 18.12.2018


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

Szczegóły na stronie BIP SPZPOZSPZPOZ/ZP/4/2018
Data: 14.12.2018


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli – działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawia poprawione załączniku do SIWZ:

- załącznik nr 8 - oświadczenie

- załącznik nr 10 - umowa ( zmieniono zapisy umowy, w tym w szczególności  § 4, § 14, § 16 i § 17)

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

 

 SPZPOZ/ZP/4/2018
Data: 10.12.2018


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

SIWZ  - SPRZĄTANIE

załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

załącznik nr 2 do SIWZ- wykaz prac Mickiewicza

załącznik nr 3 do SIWZ- wykaz prac Srebrna 11

załącznik nr 4 do SIWZ- wykaz prac Rehabilitacja

załącznik nr 5 do SIWZ- wykaz prac Szadkowska 2

załącznik nr 6 do SIWZ- wykaz prac Annopole 5a

załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz prac na zewnątrz

załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej

załącznik nr 10 do SIWZ - umowa

załącznik nr 11 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

załącznik nr 12 - wykaz usług

załącznik nr 13 do SIWZ - wykaz osób

załącznik nr 14 do SIWZ - wykaz narzędzi

Ogłoszenie – BZP

Zmiana ogłoszenia – sprostowanie błęduSPZPOZ/ZP/2/2018
Data: 26.09.2018


Zapytanie ofertowe dotyczące powiększenia, naprawy  i oznakowania parkingów należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli oraz prace budowlane wspomagające.

- zapytanie ofertowe

- załącznik nr 1 - projekt rozbiórki schodów zewnętrznych

- załącznik nr 2a - mapa - obecny stan parkingu ul. Szadkowska 2 

- załącznik nr 2b - plan powiększenia, czyli pożądany stan parkingu ul. Szadkowska 2

- załącznik nr 2c - mapa parkingu ul. Mickiewicza 4

- załącznik nr 3 - wykaz znaków pionowych

- załącznik nr 4a - zdjęcia parkingu i przychodni ul. Mickiewicza 

- załącznik nr 4b - zdjęcia parkingu ul. Szadkowska 2

- załącznik nr 5 - Formularz ofertowySPZPOZ/ZP/3/2018
Data: 26.09.2018


Przebudowa instalacji elektrycznej w celu zasilania ogrzewaczy wody i dodatkowego obwodu gniazd

- zapytanie ofertowe

- załącznik nr 1 - projekt przebudowy instalacji - opis

- załącznik nr 1 - projekt przebudowy instalacji - rysunki

- załącznik nr 2 - kosztorys

- załącznik nr 3 - wzór formularza ofertowego

- wyjasnienia nr 1 - elektrykaSPZPOZ/ZP/5/2017
Data: 28.12.2017


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertySPZPOZ/ZP/5/2017
Data: 21.12.2017


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

 informacja z otwarcia ofertSPZPOZ/ZP/5/2017
Data: 13.12.2017


 

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

SIWZ nr 2 - SPRZĄTANIE

załącznik nr 1 do SIWZ -Formularz ofertowy

załącznik nr 2 do SIWZ- wykaz prac Mickiewicza

załącznik nr 3 do SIWZ- wykaz prac Srebrna 11

załącznik nr 4 do SIWZ- wykaz prac Rehabilitacja

załącznik nr 5 do SIWZ- wykaz prac Szadkowska 2

załącznik nr 6 do SIWZ- wykaz prac Annopole 5a

załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz prac na zewnątrz

załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej

załącznik nr 10 do SIWZ - umowa

załącznik nr 11 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

załącznik nr 12 - wykaz usług

załącznik nr 13 do SIWZ - wykaz osób

załącznik nr 14 do SIWZ - wykaz narzędziSPZPOZ/ZP/4/2017
Data: 12.12.2017


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniaSPZPOZ/ZP/4/2017
Data: 08.12.2017


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

informacja_z_otwarcia_ofert - sprzątanieSPZPOZ/ZP/4/2017
Data: 06.12.2017


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

wyjaśnienia nr 2 do SIWZSPZPOZ/ZP/4/2017
Data: 30.11.2017


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

wyjaśnienia nr 1 do SIWZSPZPOZ/ZP/4/2017
Data: 23.11.2017


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

SIWZ - SPRZĄTANIE

załącznik nr 1 do SIWZ -Formularz ofertowy

załącznik nr 2 do SIWZ- przychodnia Mickiewicza

załącznik nr 3 do SIWZ- przychodnia Srebrna

załącznik nr 4 do SIWZ- gabinet Rehabilitacji

załącznik nr 5 do SIWZ- przychodnia Szadkowska

załącznik nr 6 do SIWZ- przychodnia Annopolu Starym

załącznik nr 7 do SIWZ - Sprzątanie terenu wokół przychodni

załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej

załącznik nr 10 do SIWZ - umowa

załącznik nr 11 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

załącznik nr 12 - wykaz usług

załącznik nr 13 do SIWZ - wykaz osób

załącznik nr 14 do SIWZ - wykaz narzędziSPZPOZ/ZP/2/2017
Data: 21.11.2017


 MODERNIZACJA GABINETU REHABILITACJI

► Powiadomienie o wyborze wykonawcySPZPOZ/ZP/2/2017
Data: 06.11.2017


MODERNIZACJA GABINETU REHABILITACJI

► Informacja z otwarcia ofert. Modernizacja Gabinetu Rehabilitacji.SPZPOZ/ZP/2/2017
Data: 27.10.2017


MODERNIZACJA GABINETU REHABILITACJI

► Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-I

 SPZPOZ/ZP/2/2017
Data: 20.10.2017


 MODERNIZACJA GABINETU REHABILITACJI

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ul. Szadkowska 2, 
98-220 Zduńska Wola, województwo łódzkie
Tytuł przetargu: Modernizacja Gabinetu Rehabilitacji
CPV: 45210000-2
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Warunki: Określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Termin realizacji: 28.02.2018 r.
Osoba odpowiedzialna/ do kontaktu: Małgorzata Krajewska   e-mail: m.krajewska@spzpoz-zdunskawola.pl
Miejsce składania ofert: Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ul. Szadkowska 2, 98-220 Zduńska Wola, (I –piętro sekretariat)
Oferty można składać do: 2017-11-06       godz: 10:00
Otwarcie ofert: 2017-11-06      godz: 10:05
Miejsce otwarcia ofert: Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ul. Szadkowska 2, 98-220 Zduńska Wola, gabinet dyrektora SPZPOZ- piętro I
Kryteria wyboru: Dla wszystkich części: Cena: 60% Termin realizacji zadania:20% Okres gwarancji:20%
 

 ZP/przebud/01/17
Data: 11.08.2017


Roboty budowlane polegające na przebudowie schodów zewnętrznych do „Przychodni  przy ul. Srebrnej 11 w Zduńskiej Woli"

► Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

► Informacja z otwarcia ofert

 ZP/przebud/01/17
Data: 25.07.2017


Zaproszenie do składania ofert na przebudowę schodów wejściowych SPZPOZ ul. Srebrna 11

► Zapytanie ofertowe

► Wzór - oferta cenowa

► Opis ogólnobudowlany

► Rys. P2.1

► Rys. P2.2

► Rys. P2.3

► Rys. I2.1

► Opis techniczny remontu schodów zewnętrznych

► Rys. P3.1

► Rys. I3.1

► Uwagi, zastrzeżenia i klauzuleZP/sprz/01/16
Data: 14.12.2016


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół trzech  przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2

►Powiadomienie o odrzuceniu oferty

►Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyZP/sprz/01/16
Data: 08.12.2016


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół trzech  przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2

► Informacja z otwarcia ofertZP/sprz/01/16
Data: 05.12.2016


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół trzech  przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2

► Odpowiedz na zapytania w sprawie SIWZ - I

► Odpowiedz na zapytania w sprawie SIWZ - IIZP/sprz/01/16
Data: 01.12.2016


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół trzech  przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2

► SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór formularza oferty

► Wzór umowy - sprzątanie

► Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

► Oświadczenie o spełnianiu warunków

► ZAKRES USLUG HIGIENICZNYCH - Przychodnia ul. Szadkowska 2

► ZAKRES USLUG HIGIENICZNYCH - Przychodnia ul. Srebrna 11

► ZAKRES USLUG HIGIENICZNYCH - Przychodnia ul. Mickiewicza 4

► ZAKRES USLUG HIGIENICZNYCH W OSRODKU ZDROWIA - Przychodnia Annopole StareZP/sprz/01/15
Data: 18.12.2015


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół trzech  przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2

► Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyZP/sprz/01/15
Data: 17.12.2015


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół trzech  przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2

► Zestawienie ofertZP/sprz/01/15
Data: 10.12.2015


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół trzech  przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2

► SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór oferty na dostawy

► Wzór umowy - sprzątanie

► Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

► Oświadczenie o spełnianiu warunków

► ZAKRES USLUG HIGIENICZNYCH - Przychodnia ul. Szadkowska 2

► ZAKRES USLUG HIGIENICZNYCH - Przychodnia ul. Srebrna 11

► ZAKRES USLUG HIGIENICZNYCH - Przychodnia ul. Mickiewicza 4

► ZAKRES USLUG HIGIENICZNYCH W OSRODKU ZDROWIA - Przychodnia Annopole StareZP/sprz/01/14
Data: 12.12.2014


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół trzech  przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2

► Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyZP/sprz/01/14
Data: 11.12.2014


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół trzech  przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2

► Zestawienie ofertZP/sprz/01/14
Data: 03.12.2014


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół trzech  przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2

► SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór oferty na dostawy

► Wzór umowy - sprzątanie

► Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

► Oświadczenie o spełnianiu warunków

► ZAKRES USLUG HIGIENICZNYCH - Przychodnia ul. Szadkowska 2

► ZAKRES USLUG HIGIENICZNYCH - Przychodnia ul. Srebrna 11

► ZAKRES USLUG HIGIENICZNYCH - Przychodnia ul. Mickiewicza 4

► ZAKRES USLUG HIGIENICZNYCH W OSRODKU ZDROWIA - Przychodnia Annopole StareZP/przebud/01/14
Data: 03.06.2014


Przebudowa części pomieszczeń parteru istniejącego budynku o funkcji usług medycznych SPZPOZ Poradnia dla Dzieci

► Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyZP/przebud/01/14
Data: 28.05.2014


Przebudowa części pomieszczeń parteru istniejącego budynku o funkcji usług medycznych SPZPOZ Poradnia dla Dzieci

► Zestawienie ofertZP/przebud/01/14
Data: 14.05.2014


Przebudowa części pomieszczeń parteru istniejącego budynku o funkcji usług medycznych SPZPOZ Poradnia dla Dzieci

► SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczonana

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór oferty na roboty budowlane

► Wzór umowy

► Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

► Oświadczenie o spełnianiu warunkówZP/sprz/01/13
Data: 19.12.2013


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół trzech  przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2

► Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyZP/sprz/01/13
Data: 18.12.2013


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół trzech  przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2

► Zestawienie ofertZP/sprz/01/13
Data: 12.12.2013


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół trzech  przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2

► Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZZP/sprz/01/13
Data: 11.12.2013


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół trzech  przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2

► SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór oferty na dostawy

► Wzór umowy - sprzątanie

► Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

► Oświadczenie o spełnianiu warunków

► ZAKRES USLUG HIGIENICZNYCH - Szadkowska 2

► ZAKRES USLUG HIGIENICZNYCH - Srebrna 11

► ZAKRES USLUG HIGIENICZNYCH - Mickiewicza 4

► ZAKRES USLUG HIGIENICZNYCH W OSRODKU ZDROWIA - Annopole Stare 5AZP/termom/02/13
Data: 06.12.2013


Termomodernizacja SPZPOZ Poradnia dla dzieci ul. Mickiewicza 4 w Zduńskiwj Woli

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyZP/termom/02/13
Data: 19.11.2013


Termomodernizacja SPZPOZ Poradnia dla dzieci ul. Mickiewicza 4 w Zduńskiwj Woli

► Odpowiedź na pytania

► II pytanieZP/termom/02/13
Data: 08.11.2013


Termomodernizacja SPZPOZ Poradnia dla dzieci ul. Mickiewicza 4 w Zduńskiwj Woli

► SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczonana

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór oferty na roboty budowlane

► Wzór umowy - Mickiewicza

► Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

► Oświadczenie o spełnianiu warunkówZP/ter/mic/01/13/4
Data: 07.11.2013


Termomodernizacja SPZPOZ Poradnia dla dzieci ul. Mickiewicza 4 w Zduńskiwj Woli

► Powiadomienie o unieważnieniu postępowaniaZP/ter/mic/01/13
Data: 05.11.2013


Termomodernizacja SPZPOZ Poradnia dla dzieci ul. Mickiewicza 4 w Zduńskiwj Woli

► Informacja z otwarcia ofert - zestawienie ofertZP/ter/mic/01/13
Data: 22.10.2013


Termomodernizacja SPZPOZ Poradnia dla dzieci ul. Mickiewicza 4 w Zduńskiwj Woli

► SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczonana

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór oferty na roboty budowlane

► Wzór umowy - Mickiewicza

► Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

► Oświadczenie o spełnianiu warunkówZP/1/sprz/01/12
Data: 04.12.2012


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół trzech  przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

► Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyZP/1/sprz/01/12
Data: 28.11.2012


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół trzech  przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

► Zestawienie ofertZP/1/sprz/01/12
Data: 26.11.2012


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół trzech  przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

► Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZZP/1/sprz/01/12
Data: 21.11.2012


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół trzech  przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

► SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór formularza oferty

► Wzór umowy - sprzątanie

► Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

► Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

► Oświadczenie o spełnianiu warunków

 Zakresy usług higienicznych:

► Przychodnia POZ Szadkowska 2

► Przychodnia POZ Srebrna 11

► Przychodnia POZ Mickiewicza 4

Ośrodek Zdrowia AnnopoleZP/1/przeb/inst/c.o./01/12
Data: 14.05.2012


Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w SPZPOZ - przychodnia lekarska przy ul. Mickiewicza 4 w Zduńskiej Woli

► Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyZP/1/przeb/inst/c.o./01/12
Data: 07.05.2012


Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w SPZPOZ - przychodnia lekarska przy ul. Mickiewicza 4 w Zduńskiej Woli

► Informacja z otwarcia ofert - zestawienieZP/1/przeb/inst/c.o./01/12
Data: 26.04.2012


Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w SPZPOZ - przychodnia lekarska przy ul. Mickiewicza 4 w Zduńskiej Woli

► Odpowiedz na zapytania w sprawie SIWZZP/1/przeb/inst/c.o./01/12
Data: 16.04.2012


Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w SPZPOZ - przychodnia lekarska przy ul. Mickiewicza 4 w Zduńskiej Woli

► SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór oferty na roboty budowlane

► Wzór umowy - c.o.

► Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

► Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

► Oświadczenie o spełnianiu warunkówZP/1/sprz/1/11
Data: 18.12.2011


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół trzech przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

► Zestawienie ofert

► Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyZP/1/sprz/1/11
Data: 08.12.2011


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół trzech  przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

► SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór oferty dostawy

► Wzór umowy - sprzątanie

► Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

► Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

► Oświadczenie o spełnianiu warunków

 Zakresy usług higienicznych:

► Przychodnia POZ Szadkowska 2

► Przychodnia POZ Srebrna 11

► Przychodnia POZ Mickiewicza 4

Ośrodek Zdrowia AnnopoleZP/1/dos/sprz/med/01/10
Data: 08.12.2010


Dostawa sprzętu medycznego.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyZP/1/dos/sprz/med/01/10
Data: 02.12.2010


Dostawa sprzętu medycznego.

Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZZP/1/dos/sprz/med/01/10
Data: 01.12.2010


Dostawa sprzętu medycznego.

SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety)

Szczegółowy opis zamówienia

Wzór oferty na dostawy

Wzór umowy na dostawy

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawyZP/rem/pom/2/2010
Data: 15.10.2010


Remont pomieszczeń przychodni lekarskiej w SPZPOZ w Zduńskiej Woli,

ul. Szadkowska 2

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyZP/rem/pom/2/2010
Data: 14.10.2010


Remont pomieszczeń przychodni lekarskiej w SPZPOZ w Zduńskiej Woli,

ul. Szadkowska 2

ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofertZP/rem/pom/2/2010
Data: 08.10.2010Informacja dotycząca przetargu na remont pomieszczeń przychodni lekarskiej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2.

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETARGU - PILNEZP/rem/pom/2/2010
Data: 29.09.2010


 

Remont pomieszczeń przychodni lekarskiej w SPZPOZ w Zduńskiej Woli,

ul. Szadkowska 2

SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczonaty

Szczegółowy opis zamówienia

Wzór oferty na roboty budowlane

Wzór umowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 ZP/1/rem/pom/01/10
Data: 11.08.2010


Remont pomieszczeń przychodni lekarskiej w SPZPOZ w Zduńskiej Woli,
ul. Szadkowska 2

► SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczonaty

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór oferty na roboty budowlane

► Wzór umowy

► Oświadczenie o spełnianiu warunków

► Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

► Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawyZP/doc/stro/01/09
Data: 08.01.2010


Docieplenie ścian budynku oraz stropodachu w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 2

► Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyZP/1/drob/sprz/med/09
Data: 31.12.2009


Dostawa drobnego sprzętu medycznego
► Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyZP/1/drob/sprz/med/09
Data: 22.12.2009


Dostawa drobnego sprzętu medycznego
► Powiadomienie o unieważnieniu zadańZP/01/meble/09
Data: 22.12.2009


Dostawa mebli do Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Annopolu

► Powiadomienie o unieważnieniu - mebleZP/1/drob/sprz/med/09
Data: 18.12.2009


Dostawa drobnego sprzętu medycznego
► ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofertZP/01/meble/09
Data: 15.12.2009


Dostawa mebli do Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Annopolu

► SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona

►  Szczegółowy opis zamówienia

►  Wzór oferty na dostawy

►  Wzór umowy Annopole

►  Oświadczenia z art. 22 i 24ZP/1/drob/sprz/med/09
Data: 14.12.2009


Dostawa drobnego sprzętu medycznego
► Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1

► Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2ZP/1/drob/sprz/med/09
Data: 11.12.2009


Dostawa drobnego sprzętu medycznego
► SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety)

►  Szczegółowy opis zamówienia

►  Wzór oferty na dostawy

►  Umowa Annopole

►  Oświadczenia z art. 22 i 24ZP/sprz/2/09
Data: 10.12.2009


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół czterech przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

► Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZP/doc/stro/01/09
Data: 10.12.2009


Docieplenie ścian budynku oraz stropodachu w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 2

►ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert


ZP/sprz/2/09
Data: 04.12.2009


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół czterech przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

► ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofertZP/doc/stro/01/09
Data: 02.12.2009


Docieplenie ścian budynku oraz stropodachu w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 2

►Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZZP/sprz/2/09
Data: 27.11.2009


► Odpowiedz na zapytania w sprawie SIWZZp/sprz/01/09
Data: 23.11.2009


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół czterech przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

► Powiadomienie o unieważnieniu postępowaniaZP/sprz/2/09
Data: 23.11.2009


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół czterech przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

► SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór oferty dostawy

► Wzór umowy - sprzątanie

► Oświadczenia z art. 22 i 24

Zakresy usług higienicznych:

► PRZYCHODNIA Annopole

► PRZYCHODNIA Mickiewicza

► PRZYCHODNIA Srebrna

► PRZYCHODNIA SzadkowskaZP/doc/stro/01/09
Data: 17.11.2009


Docieplenie ścian budynku oraz stropodachu w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 2

► SIWZ - na roboty budowlanei procedura uproszczona

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór oferty na roboty budowlane

► Wzór umowy doc.sz.

► Oświadczenia z art. 22 i 24Zp/sprz/01/09
Data: 10.11.2009


Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół czterech przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

► SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór oferty dostawy

► Wzór umowy - sprzątanie

► Oświadczenia z art. 22 i 24

Zakresy usług higienicznych:

► PRZYCHODNIA Annopole

► PRZYCHODNIA Mickiewicza

► PRZYCHODNIA Srebrna

► PRZYCHODNIA SzadkowskaZP/bud./gab/01/09
Data: 25.09.2009


► Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

► ZP-19 Oferty odrzucone

►  Powiadomienie o odrzuceniu oferty

►  Powiadomienie o odrzuceniu oferty IIZP/bud./gab/01/09
Data: 15.09.2009


► ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofertZP/bud./gab/01/09
Data: 10.09.2009


Remont gabinetu zabiegowego na parterze i gabinetów na I piętrze.
► Odpowiedz na zapytania w sprawie SIWZZP/bud./gab/01/09
Data: 25.08.2009


Remont gabinetu zabiegowego na parterze i gabinetów na I piętrze.
► SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona

►  Szczegółowy opis zamówienia

►  Wzór oferty na roboty budowlane

►  Wzór umowy na roboty budowlane

►  Oświadczenia z art. 22 i 24ZP/USG/2/09
Data: 19.08.2009


Dostawa aparatu USG.
►  Zbiorcze zestawienie ofert

►  Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyZP/USG/2/09
Data: 12.08.2009


Dostawa aparatu USG.
► Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZZP/USG/2/09
Data: 11.08.2009


Dostawa aparatu USG.
► Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZZP/USG/2/09
Data: 07.08.2009


Dostawa aparatu USG.
►  SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona USG

►  Szczegółowy opis zamówienia USG

►  Wzór oferty na dostawy USG

►  Wzór umowy USG

►  Oświadczenia z art. 22 i 24ZP/usg/1/09
Data: 21.07.2009


Dostawa aparatu USG.
►  Powiadomienie o unieważnieniu postępowania USGZP/usg/1/09
Data: 07.07.2009


Dostawa aparatu USG.
►  ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert USGZP/usg/1/09
Data: 29.06.2009


Dostawa aparatu USG.
►  SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona USG

►  Szczegółowy opis zamówienia USG

►  Wzór oferty na dostawy USG

►  Umowa USG

►  Oświadczenia z art. 22 i 24ZP/gin/02/09
Data: 10.06.2009


Dostawa foteli ginekologicznych do poradni ginekologicznych.
►  SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona

►  Szczegółowy opis zamówienia

►  Wzór oferty na dostawy

►  Wzór umowy dostawy

►  Oświadczenia z art. 22 i 24

 

►  Powiadomienie o unieważnieniu postępowania

 ZP/dźwig/pl/01.09
Data: 03.06.2009


Przetarg nieograniczony na budowę dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych w SPZPOZ w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 2.

►  Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZP/dźwig/pl/01.09
Data: 22.05.2009


Przetarg nieograniczony na budowę dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych w SPZPOZ w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 2.

►  ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofertZP/dźwig/pl/01.09
Data: 28.04.2009


Przetarg nieograniczony na budowę dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych w SPZPOZ w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 2.

►  SIWZ - Na roboty budowlane procedura uproszczona

►  Szczegółowy opis zamówienia

►  Wzór oferty na roboty budowlane

►  Wzór oferty na dostawy

►  Wzór umowa dźwig

►  Oswiadczenia z art. 22 i 24ZP/dos/ginek/02/09
Data: 02.04.2009


Dostawa sprzętu ginekologicznego do gabinetów ginekologicznych.

►  Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

►  Powiadomienie o unieważnieniu zadańZP/dos/ginek/02/09
Data: 26.03.2009


Dostawa sprzętu ginekologicznego do gabinetów ginekologicznych.

► ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofertZP/dos/ginek/02/09
Data: 19.03.2009


Dostawa sprzętu ginekologicznego do gabinetów ginekologicznych.

►  SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety)

►  Szczegółowy opis zamówienia

►  Wzór oferty na dostawy

►  Wzór umowy dostawyZP/1/per/01/09
Data: 25.02.2009


Dostawa do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2 Perymetru automatycznego - odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ.

►  ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert

►  Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyZp/rem/gab/gin/01/09
Data: 25.02.2009


Remont gabinetu ginekologicznego w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli, ul. Srebrna 11 i gabinetu ginekologicznego w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 2.

► Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferyZP/1/per/01/09
Data: 20.02.2009


Dostawa do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2 Perymetru automatycznego - odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ.

► Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ

► Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ IIZP/1/per/01/09
Data: 17.02.2009


Dostawa do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2 Perymetru automatycznego.

►  SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona

►  Szczegółowy opis zamówienia

►  Wzór oferty na dostawy

►  Wzór umowy okulistyka

►  Oświadczenia z art. 22 i 24Zp/rem/gab/gin/01/09
Data: 10.02.2009


Remont gabinetu ginekologicznego w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli, ul. Srebrna 11 i gabinetu ginekologicznego w Przychodni Lekarskiej         w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 2

► ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofertZp/rem/gab/gin/01/09
Data: 26.01.2009


Remont gabinetu ginekologicznego w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli, ul. Srebrna 11 i gabinetu ginekologicznego w Przychodni Lekarskiej         w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 2

►  SIWZ - Na roboty budowlane procedura uproszczona

►  Szczegółowy opis zamówienia

►  Wzór oferty na roboty budowlane

►  Wzór umowy

►  Oświadczenia z art. 22 i 24ZP/dos/sprz/med//2008
Data: 19.12.2008


Dostawa sprzętu medycznego.

►  Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

►  ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofertZP/dos/sprz/med//2008
Data: 11.12.2008


Dostawa sprzętu medycznego.

►  SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety)

►  Szczegółowy opis zamówienia

►  Wzór oferty na dostawy

►  Wzór umowy dostawyZP/doc/bud/02/08
Data: 11.12.2008


► Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyZP/doc/bud/02/08
Data: 04.12.2008


ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofertZP/doc/bud/02/08
Data: 28.11.2008


Docieplenie budynku Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli, ul. Srebrna 11.

►   Sprostowanie

►  ZP/doc/bud/02/08/3 Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ

►  ZP/doc/bud/02/08/4 Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZZP/doc/bud/02/08
Data: 14.11.2008


Docieplenie budynku Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli, ul. Srebrna 11.

►  SIWZ - Na roboty budowlane procedura uproszczona

►  Szczegółowy opis zamówienia

►  Wzór oferty na roboty budowlane

►  Wzór umowy docieplenie

►  Oświadczenia z art. 22 i 24ZP/dźw/02/08
Data: 10.10.2008


► Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

► ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert


Zp/bud/adap/01/08
Data: 19.09.2008


► Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

► ZP-19 Oferty odrzuconeZP/dźw/02/08
Data: 19.09.2008


Przetarg nieograniczony na budowę dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych przy Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli, ul. Srebrna 11

►  SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona

►  Szczegółowy opis zamówienia

►  Wzór oferty na roboty budowlane

►  Wzór oferty na dostawy

►  Wzór dźwig umowa

►  Oświadczenia z art. 22 i 24

►  Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZZP/dźw/01/08
Data: 12.09.2008


► ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert

► Powiadomienie o unieważnieniu postępowaniaZp/bud/adap/01/08
Data: 09.09.2008


► ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofertZP/dźw/01/08
Data: 25.08.2008


Przetarg nieograniczony na budowę dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych przy Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli, ul. Srebrna 11

►  SIWZ - Na roboty budowlane procedura uproszczona

►  Szczegółowy opis zamówienia

►  Wzór oferty na roboty budowlane

►  Wzór oferty na dostawy

►  Wzór dźwig umowaZP/bud/adap/01/08
Data: 18.08.2008


Przetarg nieograniczony na adaptację pomieszczeń w piwnicy w budynku
Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 2

►  SIWZ - Na roboty budowlane procedura uproszczona

►  Szczegółowy opis zamówienia

►  Wzór oferty na roboty budowlane

►  Wzór umowy adaptacja

►  Oświadczenia z art. 22 i 24