emili Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli - przychodnie


SPZPOZ Zduńska Wola
ul. Szadkowska 2
98-220 Zduńska Wola
PORADNIA OGÓLNA


* Lek. med. Katarzyna Salamon-Teodorczyk
- lekarz chorób węwnętrznych
- specjalista medycyny pracy

* Lek. med. Rafał Jaroszczyk
- specjalista medycyny rodzinnej

* Lek. med. Elżbieta Wojtkowska
- lekarz medycyny pracy

* Lek. med. Małgorzata Kabalska-Stasiak
- specjalista chorób wewnętrznych,
- specjalista medycyny rodzinnej

* Lek. med. Iwona Ślęzak-Palma
- specjalista chorób wewnętrznych

* Lek. med. Jacek Brzostowski
- specjalista chorób wewnętrznych


PORADNIA MEDYCYNY PRACY


* Lek. med. Katarzyna Salamon-Teodorczyk
- specjalista medycyny pracy

* Lek. med. Elżbieta Wojtkowska
- lekarz medycyny pracy


SPIROMETRIA


Spirometria wykonywana jest w przychodni
przy ul. Szadkowskiej 2 w godz. 800 - 1800


EKG


Badania EKG wykonywane są w przychodni
przy ul. Szadkowskiej 2 w godz. 800 - 1800


INHALACJE


Inhalacje wykonywane są w gabinecie zabiegowym
od 800 do 1800


GABINET ZABIEGOWY


Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1800


GABINET PIELĘGNIARKI POZ (PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ)


Realizują usługi codziennie w domu pacjenta od 800 do 2000


GABINET POŁOŻNEJ POZ (POŁOŻNA ŚRODOWISKOWA)


Realizują usługi codziennie w przychodni od 800 do 1000, po godz. 1000 - praca w terenie


PORADNIA DLA KOBIET


tel. 43 823-42-64

tel. 43 823-24-92

* Lek. med. Jacek Dyrduła
- specjalista chorób kobiecych i położnictwa

* Lek. med. Włodzimierz Stolarczyk
- specjalista ginekolog - położnik


PORADNIA DIABETOLOGICZNA


* Lek. med. Piotr Blek
- specjalista chorób wewnętrznych
- specjalista diabetologii


PORADNIA LOGOPEDYCZNA


* Teresa Kaczmarek
- neurologopeda

* Emilia Pietrzak
- logopeda


PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO


* Lek. med. Małgorzata Zawisza
- specjalista psychiatrii

* Lek. med. Piotr Strzeliński
- w trakcie specjalizacji z psychiatrii

* Monika Szymczak
- psycholog

* Agnieszka Manios
- psycholog, psychoterapeuta


SPECJALIŚCI UDZIELAJACY POMOCY W ZAKRESIE UZALEŻNIEŃ


* Emilia Świętczak
- psycholog, psychoterapeuta uzależnień w trakcie certyfikacji
- poniedziałek 8:30 - 15:30

* Kamila Gałęska
- specjalista terapii uzależnień
- wtorek 8:00 - 11:00
- piątek 11:00 - 18:00

* Justyna Ślusarczyk
- instruktor działań profilaktycznych i prewencyjnych
- środa 9:30 - 14:30
- piątek 9:30 - 14:30

*Monika Szymczak
- porady i konsultacje psychologa w zakresie terapii uzależnień
- poniedziałek 16:00 - 18:00
- wtorek 16:00 - 18:00
- czwartek 16:00 - 19:00

* Lek. med. Małgorzata Zawisza
- specjalista psychiatrii
- jeden dyżur w miesiącu