SPZPOZ Zduńska Wola
ul. Szadkowska 2
98-220 Zduńska Wola
PORADNIA OGÓLNA


* Lek. med. Katarzyna Salamon-Teodorczyk
- lekarz chorób węwnętrznych
- specjalista medycyny pracy

* Lek. med. Rafał Jaroszczyk
- specjalista medycyny rodzinnej

* Lek. med. Elżbieta Wojtkowska
- lekarz medycyny pracy

* Lek. med. Małgorzata Kabalska-Stasiak
- specjalista chorób wewnętrznych,
- specjalista medycyny rodzinnej

* Lek. med. Iwona Ślęzak-Palma
- specjalista chorób wewnętrznych


PORADNIA MEDYCYNY PRACY


* Lek. med. Katarzyna Salamon-Teodorczyk
- specjalista medycyny pracy

* Lek. med. Elżbieta Wojtkowska
- lekarz medycyny pracy


SPIROMETRIA


Spirometria wykonywana jest w przychodni
przy ul. Szadkowskiej 2 w godz. 800 - 1800


EKG


Badania EKG wykonywane są w przychodni
przy ul. Szadkowskiej 2 w godz. 800 - 1800


INHALACJE


Inhalacje wykonywane są w gabinecie zabiegowym
od 800 do 1800


GABINET ZABIEGOWY


Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1800


GABINET PIELĘGNIARKI POZ (PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ)


Realizują usługi codziennie w domu pacjenta od 800 do 2000


GABINET POŁOŻNEJ POZ (POŁOŻNA ŚRODOWISKOWA)


Realizują usługi codziennie w przychodni od 800 do 1000, po godz. 1000 - praca w terenie


PORADNIA DLA KOBIET


tel. 43 823-42-64

* Lek. med. Jacek Dyrduła
- specjalista chorób kobiecych i położnictwa

* Lek. med. Włodzimierz Stolarczyk
- specjalista ginekolog - położnik


PORADNIA DIABETOLOGICZNA


* Lek. med. Piotr Blek
- specjalista chorób wewnętrznych
- specjalista diabetologii


PORADNIA LOGOPEDYCZNA


* Kinga Troczyńska
- logopeda

* Anna Sowała - Rembielak
- logopeda

* Teresa Kaczmarek
- logopeda


PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO


* Lek. med. Małgorzata Zawisza
- specjalista psychiatrii

* Lek. med. Piotr Strzeliński
- w trakcie specjalizacji z psychiatrii

* Anna Połczyńska
- psycholog

* Agnieszka Manios
- psycholog


SPECJALIŚCI UDZIELAJACY POMOCY W ZAKRESIE UZALEŻNIEŃ


*Monika Szymczak
- porady i konsultacje psychologa w zakresie terapii uzależnień
- poniedziałek 16:00 - 18:00
- wtorek 16:00 - 18:00
- środa 16:00 - 18:00
- czwartek 16:00 - 18:00
Ustalenie wizyty pod numerem telefonu: 726-028-388

* Justyna Ślusarczyk
- instruktor działań profilaktycznych i prewencyjnych
- środa 8:00 - 14:00
Ustalenie wizyty pod numerem telefonu: 721-029-678

* Emilia Świętczak
- certyfikowany terapeuta uzależnień
- poniedziałek 8:00 - 16:00
Ustalenie wizyty pod numerem telefonu: 723-913-737

* Lek. med. Małgorzata Zawisza
- specjalista psychiatrii
- jeden dyżur w miesiącu
Ustalenie wizyty pod numerem telefonu: 43 823-24-92