Logo SPZPOZ

Cennik – badania, pozostałe usługi komercyjne

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr  1/2023 Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Zduńskiej Woli z dnia 15.03.2023 r.

 CENNIK

Lp. Nazwa badania cena
Szczepienia  
1 Badanie lekarskie + szczepienie 30,00 zł
2 Iniekcja podskórna p/grypie dla pacjentów niezadeklarowanych SPZPOZ 15,00 zł
3 Iniekcja domięśniowa – jednorazowo 15,00 zł
4 Iniekcja domięśniowa- seria 12,00 zł / szt.
5 Iniekcja podskórna 15,00 zł
6 Iniekcja dożylna 15,00 zł
  Badania elektrofizjologiczne  
7 EKG 15,00 zł
  Spirometria  
8 Spirometria 30,00 zł
  Inne usługi:  
9 Zabiegi inhalacyjne 10,00 zł
10 Pomiar ciśnienia tętniczego dla pacjentów niezadeklarowanych w SPZPOZ 5,00 zł
11 Badanie WR w Laboratorium 12,00 zł
12 Badanie profilaktyczne –  pozaskórne stężenie bilirubiny
u noworodków i niemowląt
15,00 zł
13 Szybki test CRP – kasetkowy, półilościowy (dla dzieci od 6 roku życia i osób dorosłych) 20,00 zł
14 Wydanie zaświadczenia lekarskiego niebędącego w kompetencji lekarza POZ 50,00 zł

Do pobrania:

Skip to content