Szukaj
Logo SPZPOZ

Cennik – badania profilaktyczne – medycyna pracy

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 12/2023 Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Zduńskiej Woli z dnia 29.12.2023 r.

CENNIK – BADANIA PROFILAKTYCZNE – MEDYCYNA PRACY

Lp. Nazwa badania cena
1 Badanie lekarza medycyny pracy – profilaktyczne, wstępne, okresowe lub kontrolne – bez narażeń 90,00 zł
2 Badanie lekarza medycyny pracy – profilaktyczne, wstępne, okresowe lub kontrolne – inne narażenia 95,00 zł
3 Badanie lekarza medycyny pracy – profilaktyczne, wstępne, okresowe lub kontrolne –(praca na wysokości, maszyny w ruchu) 250,00 zł
4 Badanie lekarza medycyny pracy – profilaktyczne, wstępne, okresowe lub kontrolne –(jonizujące promieniowanie) 100,00 zł
5 Badanie lekarza medycyny pracy – profilaktyczne, wstępne, okresowe lub kontrolne –(praca w hałasie, używanie samochodu do celów służbowych) 120,00 zł
6 Badanie specjalistyczne jednego pracownika dla potrzeb medycyny pracy wynikające z określonego w skierowaniu narażenia na danym stanowisku pracy (konsultacja specjalistyczne, np. okulistyczna, laryngologiczna, neurologiczna, itp.) 70,00 zł
7 Badanie lekarskie do celów sanitarno- epidemiologicznych
z dokonaniem wpisu w pracowniczej książeczce zdrowia
90,00 zł
8 Badanie kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami 200,00 zł
9 Badanie kierowców z zakresu psychologii transportu – wydanie orzeczenia do wykonywania pracy na stanowisku kierowca 150,00 zł
10 Badanie psychologiczne na stanowisko do obsługi wózków widłowych i innego sprzętu budowlanego 70,00 zł
11 Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwość na olśnienie
(badanie w ciemni)
70,00 zł
12 Okulistyczna konsultacja specjalistyczna w związku z badaniem kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami 70,00 zł
13 Konsultacje specjalistyczne (konsultacja specjalistyczne, np. laryngologiczna, neurologiczna, itp.) w związku z badaniem kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami 70,00 zł
Skip to content