Szukaj
Logo SPZPOZ

Przetargi – archiwum

II OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY URZĄDZENIA LABORATORYJNEGO
Data: 19.10.2021

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 2, 98 – 220 Zduńska Wola informuje, że posiada do sprzedaży następujący składnik majątku ruchomego:

Analizator biochemiczny Mindray Chemistry Analizer , rok produkcji 2011

Model BS-200 Nr seryjny WN -18102806 – szt. 1


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY URZĄDZENIA LABORATORYJNEGO
Data: 24.09.2021

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 2, 98 – 220 Zduńska Wola informuje, że posiada do sprzedaży następujący składnik majątku ruchomego:

Analizator biochemiczny Mindray Chemistry Analizer , rok produkcji 2011

Model BS-200 Nr seryjny WN -18102806 – szt. 1

 


SPZPOZ/ZP/3/2020
Data: 30.12.2020

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli na 2021 rok

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


SPZPOZ/ZP/3/2020
Data: 22.12.2020

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli na 2021 rok

Informacja z otwarcia ofert


SPZPOZ/ZP/3/2020
Data: 11.12.2020

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli na 2021 rok


SPZPOZ/ZP/2/2020
Data: 27.03.2020

Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego oraz aranżacji wnętrz dotyczącego przebudowy pomieszczeń na parterze w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szadkowska 2


SPZPOZ/ZP/2/2020
Data: 17.03.2020

Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego oraz aranżacji wnętrz dotyczącego przebudowy pomieszczeń na parterze w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szadkowska 2


SPZPOZ/ZP/1/2020
Data: 04.03.2020

Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego oraz aranżacji wnętrz dotyczącego przebudowy pomieszczeń na piętrze w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szadkowska 2


SPZPOZ/ZP/6/2019
Data: 18.12.2019

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli na rok 2020


SPZPOZ/ZP/5/2019
Data: 16.12.2019

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli na lata 2020 i 2021


SPZPOZ/ZP/5/2019
Data: 05.12.2019

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli na lata 2020 i 2021


SPZPOZ/ZP/4/2019
Data: 04.12.2019

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli na lata 2020 i 2021

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


SPZPOZ/ZP/4/2019
Data: 25.11.2019

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli na lata 2020 i 2021


SPZPOZ/ZP/4/2018
Data: 28.12.2018

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2018


SPZPOZ/ZP/4/2018
Data: 24.12.2018

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

Informacja z otwarcia ofert

 


SPZPOZ/ZP/4/2018
Data: 18.12.2018

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

Szczegóły na stronie BIP SPZPOZ


SPZPOZ/ZP/4/2018
Data: 14.12.2018

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli – działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawia poprawione załączniku do SIWZ:

– załącznik nr 8 – oświadczenie

– załącznik nr 10 – umowa ( zmieniono zapisy umowy, w tym w szczególności § 4, § 14, § 16 i § 17)

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

 

 


SPZPOZ/ZP/4/2018
Data: 10.12.2018

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

SIWZ – SPRZĄTANIE

załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

załącznik nr 2 do SIWZ- wykaz prac Mickiewicza

załącznik nr 3 do SIWZ- wykaz prac Srebrna 11

załącznik nr 4 do SIWZ- wykaz prac Rehabilitacja

załącznik nr 5 do SIWZ- wykaz prac Szadkowska 2

załącznik nr 6 do SIWZ- wykaz prac Annopole 5a

załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz prac na zewnątrz

załącznik nr 8 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

załącznik nr 9 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej

załącznik nr 10 do SIWZ – umowa

załącznik nr 11 do SIWZ – Zobowiązanie podmiotu trzeciego

załącznik nr 12 – wykaz usług

załącznik nr 13 do SIWZ – wykaz osób

załącznik nr 14 do SIWZ – wykaz narzędzi

Ogłoszenie – BZP

Zmiana ogłoszenia – sprostowanie błędu


SPZPOZ/ZP/2/2018
Data: 26.09.2018

Zapytanie ofertowe dotyczące powiększenia, naprawy i oznakowania parkingów należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli oraz prace budowlane wspomagające.

– zapytanie ofertowe

– załącznik nr 1 – projekt rozbiórki schodów zewnętrznych

– załącznik nr 2a – mapa – obecny stan parkingu ul. Szadkowska 2

– załącznik nr 2b – plan powiększenia, czyli pożądany stan parkingu ul. Szadkowska 2

– załącznik nr 2c – mapa parkingu ul. Mickiewicza 4

– załącznik nr 3 – wykaz znaków pionowych

– załącznik nr 4a – zdjęcia parkingu i przychodni ul. Mickiewicza

– załącznik nr 4b – zdjęcia parkingu ul. Szadkowska 2

– załącznik nr 5 – Formularz ofertowy


SPZPOZ/ZP/3/2018
Data: 26.09.2018

Przebudowa instalacji elektrycznej w celu zasilania ogrzewaczy wody i dodatkowego obwodu gniazd

– zapytanie ofertowe

– załącznik nr 1 – projekt przebudowy instalacji – opis

– załącznik nr 1 – projekt przebudowy instalacji – rysunki

– załącznik nr 2 – kosztorys

– załącznik nr 3 – wzór formularza ofertowego

– wyjasnienia nr 1 – elektryka


SPZPOZ/ZP/5/2017
Data: 28.12.2017

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


SPZPOZ/ZP/5/2017
Data: 21.12.2017

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

informacja z otwarcia ofert


SPZPOZ/ZP/5/2017
Data: 13.12.2017

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

SIWZ nr 2 – SPRZĄTANIE

załącznik nr 1 do SIWZ -Formularz ofertowy

załącznik nr 2 do SIWZ- wykaz prac Mickiewicza

załącznik nr 3 do SIWZ- wykaz prac Srebrna 11

załącznik nr 4 do SIWZ- wykaz prac Rehabilitacja

załącznik nr 5 do SIWZ- wykaz prac Szadkowska 2

załącznik nr 6 do SIWZ- wykaz prac Annopole 5a

załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz prac na zewnątrz

załącznik nr 8 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

załącznik nr 9 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej

załącznik nr 10 do SIWZ – umowa

załącznik nr 11 do SIWZ – Zobowiązanie podmiotu trzeciego

załącznik nr 12 – wykaz usług

załącznik nr 13 do SIWZ – wykaz osób

załącznik nr 14 do SIWZ – wykaz narzędzi


SPZPOZ/ZP/4/2017
Data: 12.12.2017

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


SPZPOZ/ZP/4/2017
Data: 08.12.2017

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

informacja_z_otwarcia_ofert – sprzątanie


SPZPOZ/ZP/4/2017
Data: 06.12.2017

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

wyjaśnienia nr 2 do SIWZ


SPZPOZ/ZP/4/2017
Data: 30.11.2017

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

wyjaśnienia nr 1 do SIWZ


SPZPOZ/ZP/4/2017
Data: 23.11.2017

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu, sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

SIWZ – SPRZĄTANIE

załącznik nr 1 do SIWZ -Formularz ofertowy

załącznik nr 2 do SIWZ- przychodnia Mickiewicza

załącznik nr 3 do SIWZ- przychodnia Srebrna

załącznik nr 4 do SIWZ- gabinet Rehabilitacji

załącznik nr 5 do SIWZ- przychodnia Szadkowska

załącznik nr 6 do SIWZ- przychodnia Annopolu Starym

załącznik nr 7 do SIWZ – Sprzątanie terenu wokół przychodni

załącznik nr 8 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

załącznik nr 9 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej

załącznik nr 10 do SIWZ – umowa

załącznik nr 11 do SIWZ – Zobowiązanie podmiotu trzeciego

załącznik nr 12 – wykaz usług

załącznik nr 13 do SIWZ – wykaz osób

załącznik nr 14 do SIWZ – wykaz narzędzi


SPZPOZ/ZP/2/2017
Data: 21.11.2017

MODERNIZACJA GABINETU REHABILITACJI

► Powiadomienie o wyborze wykonawcy


SPZPOZ/ZP/2/2017
Data: 06.11.2017

MODERNIZACJA GABINETU REHABILITACJI

► Informacja z otwarcia ofert. Modernizacja Gabinetu Rehabilitacji.


SPZPOZ/ZP/2/2017
Data: 27.10.2017

MODERNIZACJA GABINETU REHABILITACJI

► Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-I

► Formularz ofertowy (poprawiony)

 


SPZPOZ/ZP/2/2017
Data: 20.10.2017

MODERNIZACJA GABINETU REHABILITACJI

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ul. Szadkowska 2,

98-220 Zduńska Wola, województwo łódzkie

Tytuł przetargu: Modernizacja Gabinetu Rehabilitacji

CPV: 45210000-2

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Warunki: Określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Termin realizacji: 28.02.2018 r.

Osoba odpowiedzialna/ do kontaktu: Małgorzata Krajewska e-mail: m.krajewska@spzpoz-zdunskawola.pl

Miejsce składania ofert: Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ul. Szadkowska 2, 98-220 Zduńska Wola, (I –piętro sekretariat)

Oferty można składać do: 2017-11-06 godz: 10:00

Otwarcie ofert: 2017-11-06 godz: 10:05

Miejsce otwarcia ofert: Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ul. Szadkowska 2, 98-220 Zduńska Wola, gabinet dyrektora SPZPOZ- piętro I

Kryteria wyboru: Dla wszystkich części: Cena: 60% Termin realizacji zadania:20% Okres gwarancji:20%

 

► 1. Ogłoszenie o zamówieniu – REHABILITACJA

► 2. SWIZ- przychodnia -REHABILITACJA

► 3. Formularz ofertowy – zał.1 do SIWZ

► 4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału – zał.nr 2 do SIWZ

► 5. Oświadczenie wykonawcy dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zał.3 do SIWZ

► 6. Wykaz robót- zał.4 do SIWZ

► 7. Wykaz osób – zał.5 do SIWZ

► 8. Zobowiązanie podmiotu trzeciego – zał.6 do SIWZ

► 9. Wzór umowy – zał.7 do SIWZ

► 10. PROJEKT I KOSZTORYSY

 


ZP/przebud/01/17
Data: 11.08.2017

Roboty budowlane polegające na przebudowie schodów zewnętrznych do „Przychodni przy ul. Srebrnej 11 w Zduńskiej Woli”

► Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

► Informacja z otwarcia ofert

 


ZP/przebud/01/17
Data: 25.07.2017

Zaproszenie do składania ofert na przebudowę schodów wejściowych SPZPOZ ul. Srebrna 11

► Zapytanie ofertowe

► Wzór – oferta cenowa

► Opis ogólnobudowlany

► Rys. P2.1

► Rys. P2.2

► Rys. P2.3

► Rys. I2.1

► Opis techniczny remontu schodów zewnętrznych

► Rys. P3.1

► Rys. I3.1

► Uwagi, zastrzeżenia i klauzule


ZP/sprz/01/16
Data: 14.12.2016

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół trzech przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2

►Powiadomienie o odrzuceniu oferty

►Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZP/sprz/01/16
Data: 08.12.2016

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół trzech przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2

► Informacja z otwarcia ofert


ZP/sprz/01/16
Data: 05.12.2016

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół trzech przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2

► Odpowiedz na zapytania w sprawie SIWZ – I

► Odpowiedz na zapytania w sprawie SIWZ – II


ZP/sprz/01/16
Data: 01.12.2016

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół trzech przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2

► SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór formularza oferty

► Wzór umowy – sprzątanie

► Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

► Oświadczenie o spełnianiu warunków

► ZAKRES USLUG HIGIENICZNYCH – Przychodnia ul. Szadkowska 2

► ZAKRES USLUG HIGIENICZNYCH – Przychodnia ul. Srebrna 11

► ZAKRES USLUG HIGIENICZNYCH – Przychodnia ul. Mickiewicza 4

► ZAKRES USLUG HIGIENICZNYCH W OSRODKU ZDROWIA – Przychodnia Annopole Stare


ZP/sprz/01/15
Data: 18.12.2015

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół trzech przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2

► Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZP/sprz/01/15
Data: 17.12.2015

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół trzech przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2

► Zestawienie ofert


ZP/sprz/01/15
Data: 10.12.2015

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół trzech przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2

► SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór oferty na dostawy

► Wzór umowy – sprzątanie

► Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

► Oświadczenie o spełnianiu warunków

► ZAKRES USLUG HIGIENICZNYCH – Przychodnia ul. Szadkowska 2

► ZAKRES USLUG HIGIENICZNYCH – Przychodnia ul. Srebrna 11

► ZAKRES USLUG HIGIENICZNYCH – Przychodnia ul. Mickiewicza 4

► ZAKRES USLUG HIGIENICZNYCH W OSRODKU ZDROWIA – Przychodnia Annopole Stare


ZP/sprz/01/14
Data: 12.12.2014

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół trzech przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2

► Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZP/sprz/01/14
Data: 11.12.2014

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół trzech przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2

► Zestawienie ofert


ZP/sprz/01/14
Data: 03.12.2014

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół trzech przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2

► SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór oferty na dostawy

► Wzór umowy – sprzątanie

► Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

► Oświadczenie o spełnianiu warunków

► ZAKRES USLUG HIGIENICZNYCH – Przychodnia ul. Szadkowska 2

► ZAKRES USLUG HIGIENICZNYCH – Przychodnia ul. Srebrna 11

► ZAKRES USLUG HIGIENICZNYCH – Przychodnia ul. Mickiewicza 4

► ZAKRES USLUG HIGIENICZNYCH W OSRODKU ZDROWIA – Przychodnia Annopole Stare


ZP/przebud/01/14
Data: 03.06.2014

Przebudowa części pomieszczeń parteru istniejącego budynku o funkcji usług medycznych SPZPOZ Poradnia dla Dzieci

► Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZP/przebud/01/14
Data: 28.05.2014

Przebudowa części pomieszczeń parteru istniejącego budynku o funkcji usług medycznych SPZPOZ Poradnia dla Dzieci

► Zestawienie ofert


ZP/przebud/01/14
Data: 14.05.2014

Przebudowa części pomieszczeń parteru istniejącego budynku o funkcji usług medycznych SPZPOZ Poradnia dla Dzieci

► SIWZ – na roboty budowlane procedura uproszczonana

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór oferty na roboty budowlane

► Wzór umowy

► Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

► Oświadczenie o spełnianiu warunków


ZP/sprz/01/13
Data: 19.12.2013

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół trzech przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2

► Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZP/sprz/01/13
Data: 18.12.2013

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół trzech przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2

► Zestawienie ofert


ZP/sprz/01/13
Data: 12.12.2013

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół trzech przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2

► Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ


ZP/sprz/01/13
Data: 11.12.2013

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół trzech przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2

► SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór oferty na dostawy

► Wzór umowy – sprzątanie

► Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

► Oświadczenie o spełnianiu warunków

► ZAKRES USLUG HIGIENICZNYCH – Szadkowska 2

► ZAKRES USLUG HIGIENICZNYCH – Srebrna 11

► ZAKRES USLUG HIGIENICZNYCH – Mickiewicza 4

► ZAKRES USLUG HIGIENICZNYCH W OSRODKU ZDROWIA – Annopole Stare 5A


ZP/termom/02/13
Data: 06.12.2013

Termomodernizacja SPZPOZ Poradnia dla dzieci ul. Mickiewicza 4 w Zduńskiwj Woli

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZP/termom/02/13
Data: 19.11.2013

Termomodernizacja SPZPOZ Poradnia dla dzieci ul. Mickiewicza 4 w Zduńskiwj Woli

► Odpowiedź na pytania

► II pytanie


ZP/termom/02/13
Data: 08.11.2013

Termomodernizacja SPZPOZ Poradnia dla dzieci ul. Mickiewicza 4 w Zduńskiwj Woli

► SIWZ – na roboty budowlane procedura uproszczonana

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór oferty na roboty budowlane

► Wzór umowy – Mickiewicza

► Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

► Oświadczenie o spełnianiu warunków


ZP/ter/mic/01/13/4
Data: 07.11.2013

Termomodernizacja SPZPOZ Poradnia dla dzieci ul. Mickiewicza 4 w Zduńskiwj Woli

► Powiadomienie o unieważnieniu postępowania


ZP/ter/mic/01/13
Data: 05.11.2013

Termomodernizacja SPZPOZ Poradnia dla dzieci ul. Mickiewicza 4 w Zduńskiwj Woli

► Informacja z otwarcia ofert – zestawienie ofert


ZP/ter/mic/01/13
Data: 22.10.2013

Termomodernizacja SPZPOZ Poradnia dla dzieci ul. Mickiewicza 4 w Zduńskiwj Woli

► SIWZ – na roboty budowlane procedura uproszczonana

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór oferty na roboty budowlane

► Wzór umowy – Mickiewicza

► Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

► Oświadczenie o spełnianiu warunków


ZP/1/sprz/01/12
Data: 04.12.2012

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół trzech przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

► Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZP/1/sprz/01/12
Data: 28.11.2012

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół trzech przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

► Zestawienie ofert


ZP/1/sprz/01/12
Data: 26.11.2012

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół trzech przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

► Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ


ZP/1/sprz/01/12
Data: 21.11.2012

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół trzech przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

► SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór formularza oferty

► Wzór umowy – sprzątanie

► Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

► Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

► Oświadczenie o spełnianiu warunków

Zakresy usług higienicznych:

► Przychodnia POZ Szadkowska 2

► Przychodnia POZ Srebrna 11

► Przychodnia POZ Mickiewicza 4

► Ośrodek Zdrowia Annopole


ZP/1/przeb/inst/c.o./01/12
Data: 14.05.2012

Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w SPZPOZ – przychodnia lekarska przy ul. Mickiewicza 4 w Zduńskiej Woli

► Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZP/1/przeb/inst/c.o./01/12
Data: 07.05.2012

Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w SPZPOZ – przychodnia lekarska przy ul. Mickiewicza 4 w Zduńskiej Woli

► Informacja z otwarcia ofert – zestawienie


ZP/1/przeb/inst/c.o./01/12
Data: 26.04.2012

Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w SPZPOZ – przychodnia lekarska przy ul. Mickiewicza 4 w Zduńskiej Woli

► Odpowiedz na zapytania w sprawie SIWZ


ZP/1/przeb/inst/c.o./01/12
Data: 16.04.2012

Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w SPZPOZ – przychodnia lekarska przy ul. Mickiewicza 4 w Zduńskiej Woli

► SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór oferty na roboty budowlane

► Wzór umowy – c.o.

► Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

► Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

► Oświadczenie o spełnianiu warunków


ZP/1/sprz/1/11
Data: 18.12.2011

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół trzech przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

► Zestawienie ofert

► Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZP/1/sprz/1/11
Data: 08.12.2011

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół trzech przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

► SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór oferty dostawy

► Wzór umowy – sprzątanie

► Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

► Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

► Oświadczenie o spełnianiu warunków

Zakresy usług higienicznych:

► Przychodnia POZ Szadkowska 2

► Przychodnia POZ Srebrna 11

► Przychodnia POZ Mickiewicza 4

► Ośrodek Zdrowia Annopole


ZP/1/dos/sprz/med/01/10
Data: 08.12.2010

Dostawa sprzętu medycznego.

► Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZP/1/dos/sprz/med/01/10
Data: 02.12.2010

Dostawa sprzętu medycznego.

► Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ


ZP/1/dos/sprz/med/01/10
Data: 01.12.2010

Dostawa sprzętu medycznego.

► SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety)

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór oferty na dostawy

Wzór umowy na dostawy

► Oświadczenie o spełnianiu warunków

► Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

► Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


ZP/rem/pom/2/2010
Data: 15.10.2010

Remont pomieszczeń przychodni lekarskiej w SPZPOZ w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 2

► Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZP/rem/pom/2/2010
Data: 14.10.2010

Remont pomieszczeń przychodni lekarskiej w SPZPOZ w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 2

► ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert


ZP/rem/pom/2/2010
Data: 08.10.2010

Informacja dotycząca przetargu na remont pomieszczeń przychodni lekarskiej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2.

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETARGU – PILNE


ZP/rem/pom/2/2010
Data: 29.09.2010

Remont pomieszczeń przychodni lekarskiej w SPZPOZ w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 2

► SIWZ – na roboty budowlane procedura uproszczonaty

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór oferty na roboty budowlane

► Wzór umowy

► Oświadczenie o spełnianiu warunków

► Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

► Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 


ZP/1/rem/pom/01/10
Data: 11.08.2010

Remont pomieszczeń przychodni lekarskiej w SPZPOZ w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 2

► SIWZ – na roboty budowlane procedura uproszczonaty

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór oferty na roboty budowlane

► Wzór umowy

► Oświadczenie o spełnianiu warunków

► Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

► Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


ZP/doc/stro/01/09
Data: 08.01.2010

Docieplenie ścian budynku oraz stropodachu w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 2

► Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZP/1/drob/sprz/med/09
Data: 31.12.2009

Dostawa drobnego sprzętu medycznego
► Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZP/1/drob/sprz/med/09
Data: 22.12.2009

Dostawa drobnego sprzętu medycznego
► Powiadomienie o unieważnieniu zadań


ZP/01/meble/09
Data: 22.12.2009

Dostawa mebli do Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Annopolu

► Powiadomienie o unieważnieniu – meble


ZP/1/drob/sprz/med/09
Data: 18.12.2009

Dostawa drobnego sprzętu medycznego
► ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert


ZP/01/meble/09
Data: 15.12.2009

Dostawa mebli do Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Annopolu

► SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór oferty na dostawy

► Wzór umowy Annopole

► Oświadczenia z art. 22 i 24


ZP/1/drob/sprz/med/09
Data: 14.12.2009

Dostawa drobnego sprzętu medycznego
► Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1

► Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2


ZP/1/drob/sprz/med/09
Data: 11.12.2009

Dostawa drobnego sprzętu medycznego
► SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety)

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór oferty na dostawy

► Umowa Annopole

► Oświadczenia z art. 22 i 24


ZP/sprz/2/09
Data: 10.12.2009

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół czterech przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

► Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZP/doc/stro/01/09
Data: 10.12.2009

Docieplenie ścian budynku oraz stropodachu w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 2

►ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert


ZP/sprz/2/09
Data: 04.12.2009

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół czterech przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

► ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert


ZP/doc/stro/01/09
Data: 02.12.2009

Docieplenie ścian budynku oraz stropodachu w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 2

►Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ


ZP/sprz/2/09
Data: 27.11.2009

► Odpowiedz na zapytania w sprawie SIWZ


Zp/sprz/01/09
Data: 23.11.2009

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół czterech przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

► Powiadomienie o unieważnieniu postępowania


ZP/sprz/2/09
Data: 23.11.2009

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół czterech przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

► SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór oferty dostawy

► Wzór umowy – sprzątanie

► Oświadczenia z art. 22 i 24

Zakresy usług higienicznych:

► PRZYCHODNIA Annopole

► PRZYCHODNIA Mickiewicza

► PRZYCHODNIA Srebrna

► PRZYCHODNIA Szadkowska


ZP/doc/stro/01/09
Data: 17.11.2009

Docieplenie ścian budynku oraz stropodachu w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 2

► SIWZ – na roboty budowlanei procedura uproszczona

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór oferty na roboty budowlane

► Wzór umowy doc.sz.

► Oświadczenia z art. 22 i 24


Zp/sprz/01/09
Data: 10.11.2009

Świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół czterech przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

► SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór oferty dostawy

► Wzór umowy – sprzątanie

► Oświadczenia z art. 22 i 24

Zakresy usług higienicznych:

► PRZYCHODNIA Annopole

► PRZYCHODNIA Mickiewicza

► PRZYCHODNIA Srebrna

► PRZYCHODNIA Szadkowska


ZP/bud./gab/01/09
Data: 25.09.2009

► Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

► ZP-19 Oferty odrzucone

► Powiadomienie o odrzuceniu oferty

► Powiadomienie o odrzuceniu oferty II


ZP/bud./gab/01/09
Data: 15.09.2009

► ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert


ZP/bud./gab/01/09
Data: 10.09.2009

Remont gabinetu zabiegowego na parterze i gabinetów na I piętrze.
► Odpowiedz na zapytania w sprawie SIWZ


ZP/bud./gab/01/09
Data: 25.08.2009

Remont gabinetu zabiegowego na parterze i gabinetów na I piętrze.
► SIWZ – na roboty budowlane procedura uproszczona

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór oferty na roboty budowlane

► Wzór umowy na roboty budowlane

► Oświadczenia z art. 22 i 24


ZP/USG/2/09
Data: 19.08.2009

Dostawa aparatu USG.
► Zbiorcze zestawienie ofert

► Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZP/USG/2/09
Data: 12.08.2009

Dostawa aparatu USG.
► Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ


ZP/USG/2/09
Data: 11.08.2009

Dostawa aparatu USG.
► Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ


ZP/USG/2/09
Data: 07.08.2009

Dostawa aparatu USG.
► SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona USG

► Szczegółowy opis zamówienia USG

► Wzór oferty na dostawy USG

► Wzór umowy USG

► Oświadczenia z art. 22 i 24


ZP/usg/1/09
Data: 21.07.2009

Dostawa aparatu USG.
► Powiadomienie o unieważnieniu postępowania USG


ZP/usg/1/09
Data: 07.07.2009

Dostawa aparatu USG.
► ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert USG


ZP/usg/1/09
Data: 29.06.2009

Dostawa aparatu USG.
► SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona USG

► Szczegółowy opis zamówienia USG

► Wzór oferty na dostawy USG

► Umowa USG

► Oświadczenia z art. 22 i 24


ZP/gin/02/09
Data: 10.06.2009

Dostawa foteli ginekologicznych do poradni ginekologicznych.
► SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór oferty na dostawy

► Wzór umowy dostawy

► Oświadczenia z art. 22 i 24

 

► Powiadomienie o unieważnieniu postępowania

 


ZP/dźwig/pl/01.09
Data: 03.06.2009

Przetarg nieograniczony na budowę dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych w SPZPOZ w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 2.

► Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZP/dźwig/pl/01.09
Data: 22.05.2009

Przetarg nieograniczony na budowę dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych w SPZPOZ w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 2.

► ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert


ZP/dźwig/pl/01.09
Data: 28.04.2009

Przetarg nieograniczony na budowę dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych w SPZPOZ w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 2.

► SIWZ – Na roboty budowlane procedura uproszczona

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór oferty na roboty budowlane

► Wzór oferty na dostawy

► Wzór umowa dźwig

► Oswiadczenia z art. 22 i 24


ZP/dos/ginek/02/09
Data: 02.04.2009

Dostawa sprzętu ginekologicznego do gabinetów ginekologicznych.

► Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

► Powiadomienie o unieważnieniu zadań


ZP/dos/ginek/02/09
Data: 26.03.2009

Dostawa sprzętu ginekologicznego do gabinetów ginekologicznych.

► ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert


ZP/dos/ginek/02/09
Data: 19.03.2009

Dostawa sprzętu ginekologicznego do gabinetów ginekologicznych.

► SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety)

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór oferty na dostawy

► Wzór umowy dostawy


ZP/1/per/01/09
Data: 25.02.2009

Dostawa do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2 Perymetru automatycznego – odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ.

► ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert

► Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zp/rem/gab/gin/01/09
Data: 25.02.2009

Remont gabinetu ginekologicznego w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli, ul. Srebrna 11 i gabinetu ginekologicznego w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 2.

► Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofery


ZP/1/per/01/09
Data: 20.02.2009

Dostawa do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2 Perymetru automatycznego – odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ.

► Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ

► Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ II


ZP/1/per/01/09
Data: 17.02.2009

Dostawa do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2 Perymetru automatycznego.

► SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór oferty na dostawy

► Wzór umowy okulistyka

► Oświadczenia z art. 22 i 24


Zp/rem/gab/gin/01/09
Data: 10.02.2009

Remont gabinetu ginekologicznego w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli, ul. Srebrna 11 i gabinetu ginekologicznego w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 2

► ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert


Zp/rem/gab/gin/01/09
Data: 26.01.2009

Remont gabinetu ginekologicznego w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli, ul. Srebrna 11 i gabinetu ginekologicznego w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 2

► SIWZ – Na roboty budowlane procedura uproszczona

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór oferty na roboty budowlane

► Wzór umowy

► Oświadczenia z art. 22 i 24


ZP/dos/sprz/med//2008
Data: 19.12.2008

Dostawa sprzętu medycznego.

► Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

► ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert


ZP/dos/sprz/med//2008
Data: 11.12.2008

Dostawa sprzętu medycznego.

► SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety)

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór oferty na dostawy

► Wzór umowy dostawy


ZP/doc/bud/02/08
Data: 11.12.2008

► Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZP/doc/bud/02/08
Data: 04.12.2008

ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert


ZP/doc/bud/02/08
Data: 28.11.2008

Docieplenie budynku Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli, ul. Srebrna 11.

Sprostowanie

ZP/doc/bud/02/08/3 Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ

ZP/doc/bud/02/08/4 Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ


ZP/doc/bud/02/08
Data: 14.11.2008

Docieplenie budynku Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli, ul. Srebrna 11.

► SIWZ – Na roboty budowlane procedura uproszczona

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór oferty na roboty budowlane

► Wzór umowy docieplenie

► Oświadczenia z art. 22 i 24


ZP/dźw/02/08
Data: 10.10.2008

► Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

► ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert


Zp/bud/adap/01/08
Data: 19.09.2008

► Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

► ZP-19 Oferty odrzucone


ZP/dźw/02/08
Data: 19.09.2008

Przetarg nieograniczony na budowę dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych przy Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli, ul. Srebrna 11

► SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór oferty na roboty budowlane

► Wzór oferty na dostawy

► Wzór dźwig umowa

► Oświadczenia z art. 22 i 24

► Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ


ZP/dźw/01/08
Data: 12.09.2008

► ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert

► Powiadomienie o unieważnieniu postępowania


Zp/bud/adap/01/08
Data: 09.09.2008

► ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert


ZP/dźw/01/08
Data: 25.08.2008

Przetarg nieograniczony na budowę dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych przy Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli, ul. Srebrna 11

► SIWZ – Na roboty budowlane procedura uproszczona

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór oferty na roboty budowlane

► Wzór oferty na dostawy

► Wzór dźwig umowa


ZP/bud/adap/01/08
Data: 18.08.2008

Przetarg nieograniczony na adaptację pomieszczeń w piwnicy w budynku Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 2

► SIWZ – Na roboty budowlane procedura uproszczona

► Szczegółowy opis zamówienia

► Wzór oferty na roboty budowlane

► Wzór umowy adaptacja

► Oświadczenia z art. 22 i 24

 

Skip to content