Szukaj
Logo SPZPOZ

Rada Społeczna SPZPOZ

Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli działa na podstawie art. 48 ustawy o działalności leczniczej.

Rada społeczna jest organem inicjującym, opiniodawczym i doradczym Dyrektora SPZPOZ.

Skład Rady Społecznej SPZPOZ:

 1. Prezydent Miasta Zduńska Wola – Konrad Pokora, jako Przewodniczący Rady;
 2. Przedstawiciel Wojewody Łódzkiego – Andrzej Dutkiewicz, jako członek Rady;
 3. Radny Rady Miasta Zduńska Wola – Wojciech Bladowski, jako członek Rady;
 4. Radny Rady Miasta Zduńska Wola – Joanna Jarosławska, jako członek Rady;
 5. Radny Rady Miasta Zduńska Wola – Jacek Krata, jako członek Rady;
 6. Radny Rady Miasta Zduńska Wola – Piotr Pacelt, jako członek Rady;
 7. Radny Rady Gminy Zduńska Wola – Sławomir Turski, jako członek Rady.

Kadencja Rady trwa 5 lat. Kadencja wygasa po powołaniu przez podmiot tworzący nowego składu Rady.

 

UCHWAŁA NR VI/99/19 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

UCHWAŁA NR VI/98/19 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli działa na podstawie art. 48 ustawy o działalności leczniczej.

Rada społeczna jest organem inicjującym, opiniodawczym i doradczym Dyrektora SPZPOZ.

 

Do zadań Rady Społecznej należy:

 1. przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
  1. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  2. związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
  3. przyznawania kierownikowi nagród,
  4. rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,
 2. przedstawianie dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:
  1. planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  2. rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  3. kredytów bankowych lub dotacji,
  4. podziału zysku,
  5. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury
   i sprzętu medycznego,
  6. regulaminu organizacyjnego;
 3. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów,
  z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 4. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
 5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

 

Skład Rady Społecznej SPZPOZ:

 • Prezydent Miasta Zduńska Wola – Konrad Pokora, jako Przewodniczący Rady;
 • Przedstawiciel Wojewody Łódzkiego – Andrzej Dutkiewicz, jako członek Rady;
 • Radny Rady Miasta Zduńska Wola – Wojciech Bladowski, jako członek Rady;
 • Radny Rady Miasta Zduńska Wola – Joanna Jarosławska, jako członek Rady;
 • Radny Rady Miasta Zduńska Wola – Jacek Krata, jako członek Rady;
 • Radny Rady Miasta Zduńska Wola – Piotr Pacelt, jako członek Rady;
 • Radny Rady Gminy Zduńska Wola – Sławomir Turski, jako członek Rady.

 

Podstawa prawna

Skip to content