Szukaj
Logo SPZPOZ

TELEPORADA

Standard organizacyjny Teleporady
udzielanej u lekarza POZ / lekarza specjalisty
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 

 1. Teleporady udzielane są przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego tj. telefonu.
 2. Teleporada jest realizowana na wyraźny wniosek, prośbę pacjenta lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że jego ocena stanu zdrowia i zakres niezbędnych czynności do zrealizowania na rzecz pacjenta, nie wymaga osobistej obecności personelu medycznego.
 3. Teleporada ma zastosowanie w odniesieniu do świadczeń realizowanych na rzecz pacjentów kontynuujących leczenie.
 4. Aby umówić teleporadę u lekarza POZ / lekarza specjalisty należy zadzwonić pod numer:

Poradnia POZ dla dorosłych ul. Szadkowska 2

43 823 24 92

Poradnia POZ dla dorosłych ul. Srebrna 11           

43 823 27 44

Poradnia POZ dla dzieci ul. Srebrna 11                                      

43 823 34 42

Poradnia POZ dla dzieci ul. Mickiewicza 4                               

43 823 43 78

Ośrodek Zdrowia w Annopolu Starym – POZ dla dorosłych

43 825 13 89

Rejestratorka udzieli informacji w jakim dniu i u którego lekarza odbędzie się teleporada.

 1. W ustalonym terminie lekarz zadzwoni pod wskazany przez pacjenta nr telefonu. Lekarz wykona dwukrotną próbę nawiązania kontaktu. Jeżeli pacjent nie odbierze to teleporada zostaje anulowana, a na kolejny termin należy ponownie się zapisać.
 2. W ramach teleporady lekarz może zdecydować o konieczności wizyty w przychodni z uwagi na stan zdrowia pacjenta.
 3. W ramach teleporady lekarz SPZPOZ może realizować e-recepty. Lekarz poda pacjentowi kod e-recepty. Kod e-recepty zostanie przesłany również sms, jeżeli pacjent podał
  w deklaracji numer komórkowy lub posiada Internetowe Konto Pacjenta.
 4. W ramach teleporady lekarz SPZPOZ może realizować e-zlecenia na wyroby medyczne. Takie zlecenie jest wystawiane elektronicznie, pacjent otrzymuje wydruk bądź numer identyfikacyjny wniosku, z którym udaje się bezpośrednio do wybranego przez siebie sklepu medycznego.
 5. W ramach teleporady lekarz SPZPOZ może wystawić skierowanie do specjalisty. Jeśli pacjent zdecyduje się zrealizować je w SPZPOZ to powinien telefonicznie lub osobiście umówić się na wizytę w rejestracji. Jeżeli natomiast zamierza odbyć wizytę u specjalisty
  w innej przychodni to odbiera skierowanie z rejestracji lub otrzymuje kod do skierowania na sms (w przypadku posiadania Internetowego Konta Pacjenta lub podania w deklaracji telefonu komórkowego) jak w przypadku e-recepty.
 6. W ramach teleporad lekarze SPZPOZ mogą zlecić wykonanie dodatkowych badań laboratoryjnych. Lekarz wystawia zlecenie elektronicznie a pacjent, aby je wykonać zgłasza się do laboratorium, podaje swoje dane osobowe i dane lekarza kierującego. Jeśli natomiast lekarz wystawi skierowanie na badania obrazowe to pacjent takie skierowanie odbiera
  w rejestracji i w zależności od badania albo umawia się na wizytę w rejestracji albo udaje do wskazanego przez rejestrację miejsca celem realizacji badania.
Skip to content