Szukaj
Logo SPZPOZ

Terapia uzależnień

Specjaliści  udzielający pomocy w zakresie uzależnień

w Samodzielnym  Publicznym  Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej  w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 2

 

Imię i nazwisko terapeuty Dzień tygodnia Godziny przyjęć Ustalenie wizyty pod numerem telefonu:
 Emilia Świętczak –
psycholog
poniedziałek 8.00 – 13.00 723 – 913 – 737
 Kamila Szymczyk  – psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień poniedziałek

czwartek

(co drugi tydzień naprzemiennie)

15.30  – 19.30

09:00 – 14:00/ lub

14:00 – 18:00

509 – 811 – 630.
 Kamila Gałęska – certyfikowany specjalista terapii uzależnień środa

piątek

 

15.00 – 19.00

8.00 – 15.00

 

509 – 112 – 454  
Renata Walocha
pedagog w specjalności resocjalizacja, socjoterapia, psychotraumatologia
 

wtorek

 

 

09:00 – 16:00

 

505- 591- 496

 

 

Katarzyna Mazur-Raźniewska –
certyfikowany specjalista terapii uzależnień
wtorek

środa

17:00 – 20:00

8:30 – 14:30

698 – 383- 177
GRUPA WSPARCIA NADZIEJA

  • osoby współuzależnione
  • osoby uzależnione
  • DDA

w grupach uczestniczą młodzież, dorośli
oraz rodzice dzieci z problemami

 ul. Zduńska 27  98-220 Zduńska Wola

poniedziałek

 

 

czwartek

9:00 – 12:00

17:00 – 21:00

 

9:00 – 12:00

17:00 – 21:00

 

 

505- 591- 496

Konsultacje telefoniczne    w uzasadnionych przypadkach możliwe jest umówienie konsultacji w formie wideo rozmowy z każdym ww. terapeutą po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty

 


Zadanie publiczne w ramach Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii  na lata 2024-2026”         

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli realizuje w ramach Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2024- 2026”  zadanie publiczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Realizacja zadania obejmuje zwiększenie dostępności terapeutycznej oraz działania  interwencyjno – zapobiegawcze skierowane do mieszkańców miasta Zduńska Wola:

do osób uzależnionych  od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, osób współuzależnionych, rodziców dzieci z problemami oraz osobom z syndromem DDA. .

Personel  realizujący zadania w zakresie pomocy terapeutycznej zapewnia dostępność do świadczeń od poniedziałku do piątku, zarówno w godzinach dopołudniowych, jak i popołudniowych.

Głównym celem działań podejmowanych przez osoby realizujące zadanie w zakresie  pomocy terapeutycznej w SPZPOZ jest udzielanie profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych i ich rodzinom, a także udzielanie świadczeń w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, promowanie zdrowia poprzez działalność profilaktyczną zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, osób uzależnionych i ich rodzin.

Personel współpracuje w rozwiązywaniu problemów uzależnień z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli, ośrodkami lecznictwa odwykowego, pedagogami szkolnymi, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zduńskiej Woli oraz funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

Skip to content