Szukaj
Logo SPZPOZ

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SPRZĘTU DO REHABILITACJI

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w  Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 2, 98 – 220 Zduńska Wola informuje,
że posiada do sprzedaży następujące składniki majątku ruchomego:

NAZWA SPRZĘTU ROK PRODUKCJI
Ultrasonicware CTL 1107 2001
Interdynamic ID 4C 2002
STÓŁ REHABILITACYJNY – do masażu 2002
Laser terapeutyczny DORIS 2005
Interdynamic ID – 8C 2006
Aparat do masażu leczniczego AQUAVIBRON 2006
Laser terapeutyczny DORIS z wyposażeniem 2008
Zestaw do trakcji kręgosłupa TU 100 – szyjnego i lędźwiowego wraz z leżanką 2008
Solux – lampa stołowa LS 1 2008
Solux – lampa statywowa LS 1 2008
UGUL – kabina konstrukcja stalowa 2008
Leżanka 2008
Wyposażenie do ćwiczeń w kabinie UGUL 2008
Pulsotronic ST 6D 2008
Rower treningowy Golf S 2008
Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni 2008
Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych 2008
Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego 2008
Wyciąg rehabilitacyjny 2008
Drabinki 2008
BTL- szyna do ćwiczeń 2018
Urządzenie do krioterapii  Kriopol R30 Bryza 2018
BTL – 4625 Smart (elektro) 2018
Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych KRDG 2018
STÓŁ REHABILITACYJNY Z ELEKTR. REG. 2018
LAMPA EMITA VT 400  
  1. Wyżej wymieniony sprzęt można oglądać w każdy dzień roboczy w godzinach:
    10:00 – 15:00 w Przychodni ul. Srebrna 11 w Zduńskiej Woli po uprzednim zgłoszeniu na numer 605 690 205.
  2. Koszt transportu jest po stronie kupującego.
  3. Sprzęt jest sprawny.
  4. Miejsce i termin składania ofert :

Oferty należy składać do dnia 11 grudnia 2023 r. do godz. 10:00

Wzór oferty( nieobligatoryjny) stanowi załącznik do ogłoszenia.

Miejsce składania oferty : Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2 98-220 Zduńska Wola w sekretariacie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zakup używanego sprzętu – Rehabilitacja” lub w zaszyfrowanej wiadomości na e-mail: biuro@spzpoz-zdunskawola.pl.
Kod dostępu do wiadomości proszę przesłać na ten sam adres mailowy w dniu 11.12.2023 r.  o godz. 10:00.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 grudnia 2023 r. o godz. 10:05.

6. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

7. Złożenie jednej oferty wystarcza do przeprowadzenia oceny i uznania postępowania za ważne.

8. Komisja powołana zarządzeniem przez Dyrektora wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

9. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja postanawia kontynuować postępowanie w formie licytacji między oferentami. Komisja zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia licytacji.

10. Dyrektorowi przysługuje prawo zamknięcia postepowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

11. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia i podpisaniu protokołu zdawczo- odbiorczego. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży.

12. Ogłoszenie o wyniku postepowania zostanie opublikowane na stronie BIP SPZPOZ.

13. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotów do sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu 605 690 205.

Zarządzenie Zarządzenie nr 9.2023

Ogłoszenie Ogłoszenie o sprzedaży

Wykaz sprzętu Wykaz sprzętu

Wzór oferty oferta- wzór

Inne artykuły

WAŻNA INFORMACJA – USG PIERSI

ZAPISY NA USG PIERSI Zapisy na miesiące, tj. czerwiec, lipiec, sierpień 2024 r.  numer telefonu : 43 824 88 88 lub osobiście w Przychodni ul.

PROFILAKTYKA RAKA PROSTATY

Zapraszamy mężczyzn w wieku pow. 40 lat, mieszkańców Zduńskiej Woli do skorzystania z badań: – badanie PSA – badanie USG gruczołu krokowego Termin: od 1

BEZPŁATNE BADANIA USG PIERSI

NIE RYZYKUJ. PRZYJDŹ I ZBADAJ SIĘ! Uprzejmie informujemy, że z dniem 28.02.2024 r. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej rozpoczyna zapisy na bezpłatne badania USG

Skip to content